Ölçek

Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplama

Haritada uzunluk ve alan hesaplama aracımız ile harita uzunluğu, iki mesafe arasındaki gerçek uzunluğu ve harita ölçeğini  hesaplayabilirsiniz. Ayrıca haritada alan hesaplamaları da yapabilirsiniz.

Ne Hesaplanacak?
Gerçek Uzunluk
Harita Uzunluğu

Harita uzunluğu (HU): harita üzerinde iki mesafe arasında ölçülen ve birimi santimetre olan terimdir.

Gerçek uzunluk (GU): iki mesafe arasındaki kilometre olarak ölçülen gerçek uzunluktur.

Ölçek: Harita üzerindeki uzunluğun, gerçek uzunluğuna olan orandır.

Haritada Uzunluk Hesaplama

Harita uzunluk hesaplama formülleri şu şekildedir;

 • Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (Paydası)
 • Gerçek Uzunluk =  Harita Uzunluğu x Ölçek (Paydası)
 • Ölçek = Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk

Harita uzunluk hesaplama soruları

Soru 1: Gerçek uzunluğu 180 km lik uzunluk 1 / 200.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

Ölçek paydasından beş sıfırı attığımızda 1 cm 2 km‘yi gösteriyor sonucuna ulaşırız. 180 / 2 = 90 cm ile gösterilir.

Soru 2: Haritada A ve B kentleri arasındaki mesafe gerçekte 250 km’dir. 1/100000 ölçekli bir harita üzerinde iki şehir arası kaç cm’dir?

 • HU = Gerçek uzunluk / Ölçeğin paydası
 • HU = 250 / 5 (beş sıfır atıldı)
 • Harita uzunluğu 50 cm‘dir.

Soru 3: Gerçekte 300 km olan iki kent arasındaki uzaklık 1/1.000.000 haritada kaç cm ile gösterilir?

 • HU = GU / Öp
 • HU = 300 / 10
 • HU = 30 cm’dir.

Soru 4: 60 km’lik bir uzunluğun 20 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

 • Ölçek = HU / GU
 • Ölçek = 20 (cm) / 60 (km)
 • Ölçek = 1 / 3 ve 5 sıfır ekliyoruz ve ölçeğin 1 / 300000 olduğu sonucuna varıyoruz.

Soru 5: Haritada 8 cm olarak gösterilen yolun gerçek uzunluğu 32 km ise bu haritanın ölçeği nedir?

 • 8 / 32 =1 / 4 5 sıfır ekliyoruz.
 • Ölçek= 1 / 4.00.000

Haritada Alan Hesaplama

Gerçek alan (GA): haritası yapılan arazinin gerçek ölçülen alanıdır. Birimi km2 kilometrekaredir.

Harita alan hesaplama örnek soruları

Soru 1: 1 / 200.000 ölçekli bir haritada 10 cm2 ile gösterilmiş bir gölün gerçek alanı kaç km2’dir?

 • GA = HA x ÖP2
 • GA = 10 x (500.000)2 (5 sıfır atıp karesini alalım)
 • GA=25 x 4 =100 km2

Soru 2: 1000 km2 alan kaplayan şehir 1 / 1.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 ile gösterilir?

 • HA = GA / ÖP2
 • A = 1000 / ( 1.000.000 )2
 • HA = 1000 / ( 10 )2
 • HA = 1000 / 100
 • HA = 10 cm2  olarak bulunur.

Kimler Neler Demiş?